Hjälp oss att hitta buggar!

Om du upptäcker något som inte fungerar som det ska med ditt test-simkort vill vi att du rapporterar det här. Det kan vara allt från samtal som bryts, sms som inte kommer fram eller datauppkopplingar som går långsamt.

Rapportera bugg

Vill du ha mer information om betatestet?

Läs mer här